Sint-Jacobsnieuwstraat 87 - 9000 Gent

Covid-19

In het belang van de volksgezondheid nam de Belgische Overheid op 13 maart een reeks extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus/ COVID-19 af te remmen. Sinds 4 mei worden deze maatregelen stelselmatig versoepeld.

Welke maatregelen blijven van kracht?

 • Hygiënemaatregelen zijn essentieel (handen wassen; niezen of hoesten in de elleboog).

 • Hou voldoende afstand van elkaar (minimum 1,5 m).

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in bepaalde situaties (zie verder).

 • Grote evenementen, festivals, samenkomsten zowel privé als publiek blijven verboden t.e.m. 31 augustus.

 • De eigen dienstverlening van Stad Gent wordt beperkt tot het essentiële en waar kan verloopt de dienstverlening telefonisch of per mail. Sinds 15 juni kan er weer gereisd worden binnen de EU (+ Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, Ijsland en Noorwegen). Meer info hierover via Buitenlandse Zaken.

Het dragen van een mondmasker is verplicht in onderstaande zaken:

 • winkels en winkelcentra

 • bioscopen

 • theater-, concert- en conferentiezalen

 • auditoria

 • gebedshuizen

 • musea (en monumenten)

 • bibliotheek

 • openbaar vervoer (inclusief perron en station)

Draag je geen mondmasker in deze zaken dan zal jou de toegang geweigerd worden en riskeer je een sanctie. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet verplicht om een mondmasker te dragen.

Wat betekent de versoepeling voor jou als bezoeker?

Hotels:
Alle hotels in Gent zijn sinds 10 juni terug open. Voor meer info omtrent de veiligheidsvoorschriften neem je best contact op met jouw hotel.

Andere accommodaties:
Alle andere accommodaties (vakantiewoningen, vakantiehuisjes, campings, B&B’s, vakantieparken, AirBnB’s, hostels, jeugdverblijfcentra…) zijn sinds 8 juni terug open. Voor meer info omtrent de veiligheidsvoorschriften en openingstijden neem je best contact op met jouw accommodatie.

Handelszaken (food en non- food):

 • restaurants, cafés en bars die zitplaatsen aanbieden zijn sinds 8 juni terug open. Ze moeten wel ten laatste sluiten om 1 uur. Er zijn een aantal veiligheidsvoorschriften die gerespecteerd moeten worden bij een horecabezoek.
 • nachtclubs en discotheken (en andere horecazaken die geen zitplaatsen aanbieden) blijven gesloten.

Alle winkels zijn terug open sinds 11 mei.
Alle lokale markten zijn terug van start gegaan sinds 18 mei.