Sint-Jacobsnieuwstraat 87 - 9000 Gent

Privacybeleid

Privacyverklaring

 
Deel 1: Jouw privacy moeten we samen bewaken.

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken.
We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van jou als klant, als mogelijk toekomstige klant of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz. In welke hoedanigheid ook, je rechten blijven dezelfde en Hotel Cathedral gaat zorgzaam om met je gegevens.

1.1 Lees zeker deze informatie door en kijk wat jij kunt doen.
We raden je aan om deze informatie zorgvuldig te lezen, zodat je goed weet waarvoor Hotel Cathedral uw gegevens gebruikt. Je vindt in deze privacyverklaring ook meer informatie over je privacyrechten en hoe je ze kunt uitoefenen.
Hotel Cathedral kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vind je altijd op www.hotelcathedral.be. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert Hotel Cathedral je via zijn website.
Voor meer informatie over de privacywetgeving in België in het algemeen kun je ook terecht op www.privacycommission.be, de website van de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit (voorheen privacycommissie genoemd).

1.2 Contacteer Hotel Cathedral als je vragen hebt over de verwerking van je gegevens.
Als je vragen hebt over privacy of je wilt je privacy-instellingen aanpassen of je rechten uitoefenen, dan kun je ons bereiken op de volgende manier; per email op directie@hotelcathedral.be.

 

Deel 2: Je hebt recht op je privacy.

Als je gegevens worden verwerkt, heb je heel wat rechten. Wanneer Hotel Cathedral voor een verwerking jou om een toestemming vraagt, dan kun je zelf die toestemming daarna ook weer intrekken wanneer je maar wilt. Bv. Nieuwsbrief verzenden met promotie aanbiedingen.

2.1 Je kunt je gegevens inkijken.
Wil je inzage in de gegevens die hotel Cathedral over jou verwerkt, laat het dan weten.
Als je je recht van inzage uitoefent, zal hotel Cathedral een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens, zo lang als zij bewaard blijven. Ze kunnen daarna ook niet meer worden weergegeven. Ze worden verwijderd uit onze bestanden volgens standaard opkuisprocessen.

2.2 Je kunt je gegevens laten verbeteren.
Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die hotel Cathedral over jou heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen. Bv. Nieuw adres.

2.3 Je kunt je gegevens laten verwijderen.
Als je vermoedt dat hotel Cathedral bepaalde gegevens onrechtmatig verwerkt, dan kun je vragen om ze te verwijderen.

2.4 Je kunt je verzetten tegen een bepaald gebruik van gegevens.
Ben je het niet eens met de manier waarop hotel Cathedral bepaalde gegevens verwerkt op basis van zijn gerechtvaardigd belang, dan kun je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er dwingende redenen zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om fraude te bestrijden.

2.5 Je kunt soms weigeren dat je gegevens volledig automatisch worden verwerkt.
Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. De logica van dit automatisch proces probeert hotel Cathedral op het moment zelf mee te geven. Zo kan hotel Cathedral bijvoorbeeld nog sneller antwoorden op reservaties. Als je het niet eens bent met het resultaat van zo’n volledig geautomatiseerd proces, kun je Hotel Cathedral contacteren. Zo kun je een tussenkomst van hotel Cathedral, een medewerker, vragen of laten weten waarom je de beoordeling betwist.

2.6 Je kunt je rechten uitoefenen.
Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Dan kan Hotel Cathedral je vraag concreet en correct behandelen. Hotel Cathedral moet wel je identiteit zo goed mogelijk verifiëren, om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent. Vandaar dat het een kopie van je identiteitskaart kan vragen bij een dergelijke aanvraag. Heb je een klacht i.v.m. de uitoefening van je rechten, dan staat het klachtenmanagement van Hotel Cathedral voor je klaar.


Deel 3: hotel Cathedral heeft tal van redenen om jouw persoonsgegevens te verwerken.

3.1 Hotel Cathedral moet wettelijke verplichtingen naleven.
We sommen hier de belangrijkste wettelijke redenen op waarom hotel Cathedral gegevens van jou moet verwerken.
Hotels zijn verplicht om van alle klanten politiefiches bij te houden.
Hotel Cathedral kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van hotel Cathedral, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Hotel Cathedral kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw kredietkaartgegevens.
Om aan het politiereglement te voldoen, moeten we bijvoorbeeld gegevens van klanten of bedrijven samenbrengen.

3.2 WAAROM HOTEL CATHEDRAL GEGEVENS NODIG HEEFT
Hotel Cathedral verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen om informatie door te geven, en/of om u schriftelijk (per e-mail of per sms) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan hotel Cathedral uw persoonsgegevens gebruiken om nuttige aankomstinformatie door te sturen die van toepassing is bij het bezoek van ons hotel.

3.3 HOE LANG HOTEL CATHEDRAL GEGEVENS BEWAART
Hotel Cathedral bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 3 maand bewaard na uitcheckdatum indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

3.4 DELEN MET ANDEREN
Hotel Cathedral verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bv. Opvraging door politie.

3.5 IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Hotel Cathedral worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zodat de klant zonder problemen ons hotel en stad zonder problemen kan bezoeken.

3.6 Cookiebeleid.
Wat zijn cookies?
Wij maken gebruik van cookies wanneer je onze e-mails opent en/of wanneer je onze websites bezoekt of gebruikt. Cookies zijn stukjes informatie die op je eigen computer of mobiel toestel bewaard worden en die meestal worden gebruikt om het gebruiksgemak van websites en apps te optimaliseren.
Er bestaan verschillende soorten cookies, onderverdeeld naar oorsprong, functie en levensduur. Voor een compleet overzicht kan je websites zoals www.allaboutcookies.org raadplegen.
Hotel Cathedral gebruikt cookies om:
Het gebruik en de functionaliteiten van haar website en apps te verbeteren;
Te analyseren hoe gebruikers van onze website en apps gebruik maken en om statistieken op te stellen; en de gebruikers van onze website en apps gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.
Zo kan je bijvoorbeeld als bezoeker van onze website worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij het gebruiksgemak vergroten door onze website beter af te stemmen op je wensen en voorkeuren. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken. Zo zal een klant die een welbepaald entertainment pakket heeft andere berichten zien dan iemand die zo’n pakket niet heeft.
Cookies kunnen alleen door Hotel Cathedral geplaatst worden.
Welke soorten cookies gebruiken we?
Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen er voor dat je door onze website en apps kan navigeren en de functionaliteiten (zoals winkelkarretje en je privacy-instellingen) kan gebruiken.

 

Deel 4: Over beveiliging en vertrouwelijkheid

4.1 Hotel Cathedral gaat niet zomaar in op vragen van derde partijen.
De discretieplicht wordt nageleefd. Omdat hotel Cathedral zijn discretieplicht en de privacywetgeving moet naleven, kan het enkel antwoorden op vragen van derden als die gebaseerd zijn op een wettelijke bepaling of een wettig belang, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of met de toestemming van de betrokkene. In het laatste geval raadt hotel Cathedral zelfs aan om de gegevens bij de betrokkene zelf op te vragen.
Hotel Cathedral kan niet aansprakelijk worden gesteld als de rechtmatige ontvangers van gegevens, conform (in het buitenland) geldende wettelijke verplichtingen, persoonsgegevens van klanten of van rechtspersonen aan lokale autoriteiten moeten voorleggen of onveilig behandelen.

4.2 Klachten, uitschrijven van nieuwsbrieven of verwijderen van persoonlijke gegevens.
Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, indien u geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen of u wenst dat uw persoonlijke gegevens verwijderd worden, moeten alle aanvragen gebeuren door een gemotiveerde mail te sturen naar directie@hotelcathedral.be.