Monumenten

Monumenten

Hotel vander Haegen

Het herenhuis werd rond 1746 opgericht naar de plannen van de Gentse bouwmeester David ‘t Kindt. Judocus Clemmen, de eerste Gentse katoenbaron, kocht het nog onvoltooide pand in 1771. Hij liet de voorgevel afwerken en achteraan een pakhuis optrekken. In dit achtergebouw langs de Leie vestigde hij zijn katoendrukkerij. Hoewel de siermotieven van de voorgevel kenmerkend zijn voor de rococo, zijn er reeds sporen van het classicisme, zoals het driehoekig fronton en de guirlandes en laurierkransen van de smeedijzeren balustrades.

Veldstraat - Gent
Hotel de Coninck

In dit indrukwekkende hôtel de maître is sinds 1920 het museum voor Sierkunst en Vormgeving gevestigd.
Het gebouw, vermoedelijk ontworpen in 1755, werd 6 jaar later gekocht door Ferdinand de Coninck, een rijke groothandelaar in linnen die drukke handelsbetrekkingen onderhield met Holland, Spanje en de overzeese gebieden. Het gebouw lag in de onmiddellijke nabijheid van de loskaaien van de Korenlei en de Houtlei, wat het voor de handel uiterst geschikt maakte.

Jan Breydelstraat 5 - 9000 Gent
Hoofdwacht

In 1738 gaven de Gentse schepenen de opdracht een standplaats te bouwen voor de keizerlijke troepen van Keizerin Maria Theresia. Het Corps de Garde werd gebouwd door de belangrijke bouwmeester David 't Kindt. Dit pand is een van de waardevolste voorbeelden van de rococo-architectuur in Gent. Kenmerkend is de sterk benadrukte middenpartij met een vooruitspringend gedeelte dat door een koepelvormig mansardedak wordt bekroond. Het fronton is versierd met een vrouwenfiguur naast een kanon en enkele kanonskogels, die naar de vroegere militaire functie van het gebouw verwijzen.

Kouter 29 - 9000 Gent
Het licht

Op zijn minst een van de merkwaardigste gevels uit de interbellumperiode in de stad Gent is deze van de voormalige redactielokalen het Licht en Vooruit in de Sint-Pietersnieuwstraat.

Architect Ferdinand Brunfaut bouwde in 1930 een nieuwe drukkerij in de tuin van een 19de-eeuwse herenwoning. 

Niet alleen het gebruik van beton, maar vooral het creatief omspringen met glas en metaal waarbij 'licht' een zeer grote rol speelt maakte van dit pand een symbool.

Sint-Pietersnieuwstraat 128 - 9000 Gent
Groot vleeshuis

Het Groot Vleeshuis werd gebouwd tussen 1407 en 1419 naar een ontwerp van Gillis De Suttere. Vleeshuizen waren overdekte marktplaatsen waar de verkoop gecentraliseerd werd om toezicht te houden op de versheid en de kwaliteit van het vlees. De verkoop thuis was verboden. Tegen de zuidoostgevel van het Groot Vleeshuis werden in 1542-1543 penshuisjes aangebouwd. Om hygiënische redenen moesten ingewanden, darmvet en andere resten van slachtdieren in deze afzonderlijke winkeltjes worden verkocht.

Groentenmarkt 7 - 9000 Gent
Gravensteen

Van grafelijke residentie tot katoenspinnerij, van kleine versterking met houten gebouwen tot imposant kasteel, van machtssymbool tot toeristische trekpleister … Het Gravensteen kende een bewogen geschiedenis van bouw, verval en herwaardering. Zes hoofdstukken vertellen dit boeiend verhaal. In ‘graven naar het verleden’ worden de recentste opgravingen kort toegelicht

Graslei

Vanaf de 11de eeuw kende de Leie 'tusschen brugghen' een drukke havenactiviteit. De plaats was toen vooral bekend voor de aanvoer van graan uit Artesië (Noord-Frankrijk).

Daar Gent het graanstapelrecht bezat, moest alle invoer van graan in het graafschap Vlaanderen via Gent gebeuren. Kooplieden waren verplicht om een welbepaalde hoeveelheid van hun granen naar de stapelplaats te brengen.

graslei
Gerechtshof

Het Gerechtshof werd tussen 1836 en 1846 gebouwd naar de plannen van Louis Roelandt, op de plaats waar zich vroeger het Recollettenklooster bevond.

Het imposant gebouw, gelegen aan de samenvloeiing van de Leie en de Ketelvaart, is opgevat in de geest van de Italiaanse Renaissance.

Koophandelsplein 23-24 - 9000 Gent
Geeraard de Duivelsteen

Het Geeraard de Duivelsteen, een burcht uit de 13de eeuw, is genoemd naar de bouwheer ridder Gheeraert Vilain, bijgenaamd de Duivel. Het steen bleef tot omstreeks 1328 eigendom van de familie. Daarna werd het verkocht aan de stad Gent.

Het gebouw heeft tal van bestemmingen gehad: ridderverblijf, wapenarsenaal, klooster, school en bisschoppelijk seminarie. In 1623 werd het een dolhuis voor krankzinnigen en een tehuis voor mannelijke wezen. Een ander deel van het gebouw werd gebruikt als gevangenis of tuchthuis.

Geraard de Duivelstraat 1 - 9000 Gent
Caermersklooster

Het klooster van de geschoeide karmelieten, beter bekend als het Caermersklooster, had een grote impact op de wijk Patershol. De karmelieten waren oorspronkelijk afkomstig uit het Nabije Oosten (de berg Karmel in Palestina geeft de oorsprong van hun naam aan). Onder druk van de islam kwamen ze naar Europa. Vanaf 1287 betrokken ze de refuge van de abdij van Cambron. Mogelijk zijn er nog restanten van de refuge in het zogenaamd Oud Huis.

Vrouwebroersstraat 6 9000 Gent

Pagina's